Ťapešovo

Technické služby mesta Námestovo oznamujú, že plánovaný vývoz smetných nádob v obci Ťapešovo
/utorok/ dňa 26.12.2017
sa uskutoční
vo /štvrtok/ dňa 28.12.2017.
Za pochopenie ďakujeme