Ťapešovo

študenská spoločnosť z SOŠ Námestovo a na budúcu sobotu chystáme zájazd do Krakowa

Program:

  1. odchod zo Zakamenného o 6:hod, do NO, TS, Dlhú , Krivú  a do Krakowa

   - nastupovanie po ceste, kto si ako nahlási

  1. Každý má výber kostol Božieho milosrdenstva alebo zakopianka - nákupy
  2. presun do centra na trhy a do galerie Krakowskej

 

Platí sa v buse, infos na  nahlásenie 0907 307 670